« Tweets Feb-2013 | Main | Speech in 16th European Corporate Governance conference »

12 April 2013

Comments

Feed You can follow this conversation by subscribing to the comment feed for this post.

Ģirts Kalniņš

Tagad galvenais jautājums ir - kā šāda veida domāšanu "instalēt" tautas apziņā un cik ātri/lēni, un vai vispār, notiks Tevis minētā "polarizācija"!?!

Knud

p.s. Aicinām autoru palasīt ASV Kongresa debates - tur ekonomiskie jautājumi (no tradicionālajām labejo - kreiso pozīcijām) ir absolūtā strīdu degpunktā, kaut vai debatēs par budžetu, par parāda griest paaugstināšānu. Atļaušos pieminēt arī tādu faktu, ka 2012. gada laikā ASV Senāta debatēs vārdu salikums "class struggle" (latviešu valodā tulkojams kā šķiru cīņa) tika izteikts vairāk kā 30 reižu - un diskutējot par šodienas politiku (un nevis citējot vēsturiskus padomju dokumentus).

Interesants diskusiju objekts būtu - kas mūsdienu Latvijas politikā ir noticis ar jēdzienu "vidusšķira". Pirms 10 vai 15 gadiem tas bija katras politiskās programmas un diskusijas pamatā, bet pēdējos gados tas kaut kā šeit ir pazudis. ASV gan "middle class" jēdzines tiek lietots pastāvīgi.

Knud

Kaut kas nocenzējās laikam. Nu ja, ko tad citu varēja gaidīt...

Knud

Ja jau cenzējat un dzēšat komentārus, tad lūdzu izdzēšat visus manus komentārus. Un čau! Lai vecas īsteniem demokrātiem! Pretīgi skatīties uz Jums!

Knud

Kas tas par murgu? Ko bloga autors ir šņaucis vai lasījis, ka kaut ko tādu var uzrakstīt?

"Jā - kreiso un labējo vietā teju visā pasaulē pie varas ir centristi, bet "centre-right" un "centre-left" politikas ir pietiekoši līdzīgas. Tomēr ne velti galvenā ideoloģiskā ass vismaz Eiropā no "labējs-kreiss" ir pārvietojusies uz "konservatīvs-liberāls".

Cik esmu sekojis līdz Rietumu presei un politikai (piem., palasot britu vai amerikāņu parlamentu debates) vai lasījis Rietumu politiķu atmiņu grāmatas, tad tas nav tiesa. Ekonomiskie jautājumi joprojām nosaka vēlētāju izvēli.

Skaidrības labad Kokinam var ieteikt apskatīties Nolan Chart. Tā politiku attēlo 2 dimensijās - pēc ekonomiskās brīvības (šī brīvība pati par sevi var arī nebūt nekas labs) un pēc personiskās brīvības, kopā sanāk 4 grupējumi: 1) sociāldemokrāti, 2) konservatīvie, 3) libertārieši un 4) steitisti.

Knud

Un smalkums visā šajā ir tas, ka tikai 2 no 4 kombinācijām parasti gūst lielu vēlētāju atbalstu, tie ir sociāldemokrāti (liela personiskā brīvība, bet ierobežota ekonomiskā brīvība) un t.s. konservatīvie (ierobežota personiskā brīvība, bet liela ekonomiskā brīvība). Šo derētu ņemt vērā izsakot dažādus spriedumus par labējo-kreiso atšķirības zudumu vai mētājoties ar jēdzieniem liberālā Viņķele vai konservatīvā Rībena.

Politikas praksē ir izveidojušās divas lielās koalīcijas - sociāldemokrāti un konservatīvie un tajās nozīmīgi ir abi jautājumu bloki - gan ekonomika, gan arī vērtības un morāles normas. Papildus dimensiju itkā ienes attieksme pret imigrantiem, bet arī šeit koalīcijas ir stabilas: sociāldemokrātiem ir labevēlīga attieksme pret imigrantiem, konservatīvajiem - noraidoša.

Knud

Un vēlētājam parasti nākas izšķirties nevis par sev vēlamu politiskā piedāvājuma komplektu, bet gan par vienu no divām lielajām koalīcijām. Un izšķiršanās nav viegla. Piem., pēdējās Eiropas parlamenta vēlēšanās Eiropas kreisajiem slitki klājās tieši pozitīvās imigrācijas politikas dēļ un ne jau tāpēc, ka kreiso ekonomiskās idejas būtu zaudējušas savu pievilcību.

Latvijas īpantība ir tā, ka šeit ir tradicionāli spēcīgs libertāriešu (tas tiešām nav lamuvārds) grupējums (ekonomiskā politika kā konservatīviem, bet personisko brīvību jautājumos tā ir līdzīga sociāldemokrātiem), kas laikam ir Sorosa fonda darbības rezultātā. Tagad Latvijā darbojas arī Frīdriha Eberta fonds un varbūt citi sociāldemokrātu fondi, bet tiem joprojām nav izdevies mainīt to, ak vesela paaudze domātāju ir izauguši libertāriešu tradīcijās.

Secinājumi priekš Latvijas ir vienkārši - nav jājauc libertārieši ar sociāldemokrātiem un konservatīvajiem. Latvijā artikulēti kreisu politiku pašlaik piedāvā gandrīz tikai Saskaņas Centrs (neskaitot dažas sīkpartijas). Bija LSDSP, bet tai bija sava nelaime. Bija SCP, bet tie izšķīda labējā Vienotībā (tagad A. Pabriks jau runāt par vienotu labējo fronti Rīgas pašvaldību vēlēšanās).

Knud

p.p.s Atvainojos bloga autoram. Nekas netiek cenzēts (vismaz pagaidām), tikai nez kāpēc garākus komentārus ļauj ielikt, bet pēc tam tie pazūd. Tad nu nākas dalīt vairākās.

Knud

Bet pašu partiju neskaidro ideoloģisko pozīciju rada tas, ka partijas parasti veidojas un attīstās pēc vienas šnites - grupiņa domubiedru sanāk kopā un uzdodas par labējiem, jo tā ātrāk var piesaistīt finansējumu. Bet lai iegūtu arī vēlētāju balsis, tad nākas laipot - vai nu cilāt vēstures jautājumus vai lietot divdomības.

Kreiso partiju attīstībai traucē tas, ka kreisie tiek demonizēti, tiek demonizēta sadarbība ar SC (vēsture rāda, ka katra kreisā partija, kas nespēja pārkāpt savas ambīcijas un sadarboties ar SC, aizgāja pa skuju taku). Bet SC attīstību liedz noteikumi, ka KNAB'am ir jāpublisko dati arī par mazajiem partiju ziedojumiem. Tas rada diskriminācijas draudus. Un tas rada priekšrocības labējiem.

Knud

Nobeigumā - viens ieteikums, kā varētu veicināt partiju konsolidāciju, ir kādā no augstkolā izveidot sociālās ekonomikas katedru, kurā idejas un darbība varētu būt līdzīga http://www.socialeconomics.org/

Šāda profesora vieta varēu ļoti bagātināt Latvijas mēdiju telpu, jo gan jau ka gadītos reizes, kad arī viņam/viņai kāds prasītu viedokli un tas Latvijā būtu kas jauns.

Gatis Kokins

Knud, paldies par viedokli! Es patiešām necenzēju kritiskus ierakstus, acīmredzami TypePad platformai, kuru lietoju, ir kādi tehniski ierobežojumi komentāru garumam. Kas attiecas uz Dāvida Nolana politisko uzskatu diagrammu - šo un citas sarežģītākas sistēmas es rakstā neizmantoju, jo 1) negribēju lieki samežģīt diskusiju tematos, kur vispārīgā izpratne ir virspusēja; 2) tas ir tikai pastarpināti saistīts ar raksta galveno tēzi par procesu uzlabojumu nepieciešamību. Bet iespējams jums taisnība - tā bija kļūda.

Gatis Kokins

Saņēmu arī šādu viedokli e-pastā:
"Politika ir reāla nevis ideāla.
Jebkuram tehnokrātam ir skaidrs, ka mērķi ir NAPā un Latvija 2030, kā Tu pareizi norādi. Un tai jābūt skaidrā ideoloģijā balstītai. Man prieks, ka SCP programmā mēs rakstījām tikai loģiskas un liberāli sociālā ideoloģijā balstītas lietas. Un Vienotība ļoti labi sajuta, ka politikas process ir svarīgāks par programmu. Tāpēc mārketingā bija uzsvars uz tiesiskuma kā procesa koalīciju.
Diemžēl, to tikpat labi saprot konkurentu rupori - tie apzināti pārspīlē V biedru lietas, sitot pa procesu un personām. Dziesmu svētku sakarā neviens nav pat painteresējies, ka neesmu prasījis biļetes, ka katru mēnesi ziedoju 40 latus pensionētajiem aktieriem, ka kultūrai kopā jau noziedoti 20k latu, ka vedīšu Madonas korus par savu naudu, un tml. Neviens nekad nav pajautājis, kā tā varēja sagadīties, ka uz 13. Janvāra pasākumu mēs dabūjām korus ar brāļiem Kokariem priekšgalā (Tev ir jauka bilde google+ šajā sakarā). Biļete būšot arī Zuzānam, kuru IR pilnīgi nekompetentā komentētāja nolej ar dubļiem, kurš bagāts būdams, varētu nopirkt biļeti par savu naudu, utt. Skaidrs, ka varētu. Jo katru gadu ziedo kultūrai (Purvīša balvai, Cēsu mākslas festivālam, piemēram) vairākus desmitus tūkstošus latu. Bet ir dabūjis nievas, ka nav stāvējis rindā pie kases kopā ar jauniešiem, kuriem ir gan labāka veselība, gan nav mazbērnu, kas sestdienā jāpieskata."

Gatis Kokins

"Tā garā pasāža bija par to, lai Tev nav ilūziju, ka politikas process ir svarīgāks par visu. Procesa tīrā formā nav. Ir tikai tā atspoguļojums medijos, kuri par naudu, simpātijām vai vienkārši savas saprašanas ietvaros (piem. Delfos konsekventi rakstīja helihopters, referējot par bļitkotāju glābšanas operāciju) kaut ko iestāsta irracionālam vēlētājam.
Un, diemžēl, 25 procenti vēlētāju ir irracionāli. Viņi pērk loterijas biļetes, kaut vienmēr vinnē banka, viņi ņem ātros kredītus par 120 % gadā, viņi nobalso par Zatleru, kuram nav ne partijas, ne cilvēku (neviens no partijas ministriem, izņemot Sprūdžu, nav ticis ievēlēts par Saeimas deputātu). Šis saraksts būtu garš.
Vēlētāji balso par Imantu Skrastiņu, jo viņš smuki dzied kamolā tinēju. Tu ar savu rakstu gribi, lai viņi nobalso par Bahu. Vēlu veiksmi. Līdz šim gan viņi jau izmeta no Saeimas Imantu Kalniņu, kurš spēj sacerēt 4.simfoniju un iztulkot Korānu. Es gan drīzāk ticu monarha ieceltam senātam kā parlamenta augšpalātai, kas par deputātiem padarīja Verdi un Pučini. Pēdējais gan 1923. gadā bija kļuvis par Musolini fašistu partijas goda biedru, viņam pašam nezinot."

Verify your Comment

Previewing your Comment

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been posted. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Post a comment

Your Information

(Name and email address are required. Email address will not be displayed with the comment.)