« Nacionālās Attīstības Plāns un tā iespējamie uzlabojumi | Main | Par labākām politiskām programmām »

09 March 2013

Comments

Feed You can follow this conversation by subscribing to the comment feed for this post.

The comments to this entry are closed.