« Tweets Apr 2012 | Main | Tweets Feb-2013 »

12 September 2012

Comments

Feed You can follow this conversation by subscribing to the comment feed for this post.

Glen Grant

Gatis

thanks for the clear thinking start! I shall look at it all next week when I get back from Montenegro. I need to google it all and I bet most of it does not translate easily!

Glen

Andra Rācenāja

Paldies par rakstu! Vienalga uzskatu NAP PLĀNU sabiedrība nemaz nevar akceptēt,jo tas pēc būtības, nav Latvijas NAP plāns un paskaidroju kāpēc:
Tas vienalga kopumā,ir tikai atsevišķu nozaru, iespējamajo attīstības izpausmju vēstījums,kuru var nosaukt arī par Detaļu zīmējumu.
Tajā nav:
1.Ekonomiskā kopsakarība Valstī kopumā
2.Finanšu mehānisma
3.Prioritātes
Plānojot “celtni”,darbs tiek veikts pa stadijām,kur katra rada noteikumus nākošajai,līdz varam noklūt līdz nepieciešamo “detaļu izstrādei”
ja tā tas nav,tad šāda plāna ietvaros,varam celt visu ko gribam,bet pamatu celtnei nav:
Pilns plāns sastāv no:
1.Visas kopējās situācijas izpētes un likumu/noteikumu apzināšanas.Tas kļūst par pamatu,lai
2.radītu ideju,uz kuras bāzes var apzināties, ko vajag,kas jāpanāk un cik naudas ir mūsu rīcībā.Tas kļūst par pamatu,
3.Skiču projektam,uz kura bāzes tiek noteikti veicamie uzdevumi,un tas kļūst par pamatu
4.Tehniskajam projektam,no kura kļūst skaidrs,kādi ir nepieciešamie/ vēlamie detaļu risinājumi.Tikai izpildot 1.,2.,3.,4. rodas pamatota jēga izpildīt
5.Detalizētos rasējumus,-kuros tad tiešām iespēju variācijas var risināt bezgalīgi,radoši un ļoti variabli, vien nav laika limits.
Secinājumi:
1.Mēs būvējam “celtni” no otra gala, un maldīgi esam iedomājušies ka"mūsu celtne" var noturēties ilgtermiņā
2.Tas nav mūsu valsts nacionālais plāns,jo
kopumā Valsts pamats sastāv tikai no trim pamatgrupām:
1.Valsts pārvalde.
2.uzņēmēji
3.iedzīvotāji
Ja visu šo grupu vajadzības un iespējas kopumā, nav apzinātas un sabalansētas,tas nozīmē to,ka visu lielo plānu ir radījusi,vēl kāda cita grupa,kurai mūsu NAP ir tikai viena no galvenajām artērijām,caur kuru mums laipni tiek atļauts izpausties, viņu plānam, piemērotajās detaļās.


Gatis Kokins

Andra, paldies par komentāru! Lai arī visumā piekrītu rakstītajam, tomēr jūsu priekšlikuma īstenošanai ir nepieciešama masīva smadzeņu transplantēšana. Vai stratēģi valdībā. Vai vismaz Sudraba PKC vadībā:)

Gatis Kokins

Glen, greetings to Montenegro! Yes, your strategic approach is again greatly needed for our government. Otherwise they have drafted plan how to beat Switzerland in 6 years suggesting such unexpected tasks to ministries as "improve education by hiring of highly qualified and creative teachers" [287] or "support SME access to supermarket chains" [358].

ROSBYdesign

Paldies par operatīvo atbildi-nedomāju ka ir tik traki,cilvēki ,kas to raksta ir talantīgi-vienkārši ir jāpakāpjas atpakaļ un jāizdara 1234 punkti,jo 5.jau daudzējādā ziņā ir lielisks un lieti noderēs.Ir vajadzīgs vienīgi motivātors.Un vakar ievērojot Jūsu spēcīgo stāju un balsi,pieņemu,ka arī Jūs tas mierīgi varētu būt Jo domāju ,ka vēlāk mēs varam arī nespēt piedot ,ne sev ,ne citiem ,ja tagad neizdarīsim visu ko varam,jo
Ir lieliski redzams,ka zaļajā NAP vienkārši lieliski iekļaujas to tālredzīgo ekonomistu lielie ZAĻIE projekti,kuri, atbalstīti vietējās Pašvaldībās,jau gadiem ir tikuši gatavoti priekš mums.Piemēram:
1. Zaļā,noslēpumainā EKO pilsēta Liezerē,
2.zināmais 5.km kuģojamais kanāls no mūsu dziļākā Drīža ezera Latgalē,
3.zaļās partikas ražotāja “"AGRO FOOD HOLDING LILY" plāns, kurš jau ir paredzējis Latvijas reģionos izvietot 5000 novatoriskas siltumnīcas un mūsdienīgas zivju audzētavas,Iespējams,ka tie visi ir skaisti un labi projekti Latvijai,taču pasludinot sabiedrībai it kā jaunu ideju par Zaļo Valsti un centriem,kurus it kā tikai tagad sāksim plānot ir meli. Šie projekti būs pirmie,kas ir gatavi piesaistīt Eiropas naudu,un kamēr gatavosies vietējais zemnieks,drīzāk viņa sētā jau stāvēs lielā holdinga Novatoriskā siltumnīca,(viņiem jau ir plāns, un sagatavots labi skanošs piedāvājums, vietējiem iedzīvotājiem,ļoti līdzīgi ,kā agrāk saņēmām no bankām).Daži šādi lieli investoru projekti nevar aivietot Latvijas ekonomikas attīstību kopumā,un tie ir pārāk lieli,lai mēs pieļautu to iekļaušanos Plānā, bez ļoti nopietna uz vidi stratēģiskā novērtējuma,un bez redzējuma, kā tas sasaistās ar pārejo Latvijas ekonomiku un vajadzībām. ZAĻAIS plāns ir nodots sabiedrības izvērtēšanai bez skaitļiem,prioritātēm un tajā nav pat nekāda finansu sadales mehānisma,lai vismaz Sabiedrība mēģinātu kaut ko izzīlēt par gaidāmo reālo realitāti.Tas, ka Zaļā NAP veidotāji izliekas it kā mūsu Valstī nemaz nekas tāds nenotiek, Sabiedrībai nav pieņemami,jo lielā daļā mūsu pusē jau notiek ļoti daudz,kas nemaz likumīgi nedrīkstētu notikt.Nezinot tik daudz aspektu,Sabiedrība nemaz nevar piekrist šim Zaļajam NAP.

Gatis Kokins

Andra, kā minēju - arvien uzskatu, ka šim dokumentam ir jābūt politiskam manifestam. Tas būtu bijis jāraksta politiķiem, konsultējioties ar tautsaimniekiem, ekologiem, rūpniekiem, zinātniekiem, u.tml. Diemžēl tas tika uzdots ierēdņiem, kas konsultējās ar arodbiedrībām un atsevišķiem lobijiem (lai "sociālie partneri" apspriešanas laikā nenostātos pozā). Lai arī parasti esmu optimists, tomēr pašlaik šķiet, ka process ir nereversējams. Ieskatieties https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?formkey=dEFVeEFtUG1IMjd0X0JtTzFNVkNnckE6MQ - PKC pieļauj komentārus vienīgi par atsevišķu numurētu rindkopu, ne par koncepciju vai dokumenta struktūru.

Aldis Greitāns

Vārdu sakot, normāls plāns.

Plānu un stratēģiju galvenā problēma ir to īstenošana (execution). Un tā nebūt nav mana atziņa, tā ir zinātniska atziņa.

Gatis Kokins

Aldi, piekrītu, ka visstulbāko plānu var izcili īstenot. Varbot tiešām velts cepiens. Ierakstam lieliem burtiem: "PLĀNS. MĒRĶIS: 202O. GADĀ SASNIEGT NACIONĀLO NIRVĀNU. METODE: STRĀDĀSIM LABĀK." un liekamies mierā - cerībā, ka labus plānus uzrakstīt nemākam, bet mērķu sasniedzēji esam lieliski.

Mārcis Oliņš

Nevar nepiekrist - visu stratēģiju lielais izaicinājums ir to īstenošana. Par to lielāka problēma ir stratēģijas trūkums, tomēr vislielākā bēda ir pārāk daudz stratēģiju.
Jāatzīst saprotu izvēli likt rakstīt jumta stratēģiju ierēdņiem. Latvijā tā ir liela spēcīga un resursiem visnodrošinātākā interešu grupa ar spēcīgu līderi (Sudraba). Viņiem arī ir visvairāk ko zaudēt jaunu Latvijas neveiksmju gadījumā. Tātad varētu spēt gan atrast labus kompromisus, gan istenot.
Vai tas būtu kas līdzīgs Latvijas "singapurizācija"? Uzrakstīt jau viņi uzrakstīs un pat noīstenos, bet vai tas būs ilgtspējīgi?

Aldis Greitāns

Nacionālā nirvāna ir mērķēts nedaudz par augstu, bet tālu no patiesības Tu neesi. Piemēram, ir skaidri zināmi trīs nacionālo konkurētspēju bremzējošie faktori - jokainā uzņēmējdarbības juridiskā vide, juceklīgā nodokļu sistēmā un pamatīgā ēnu ekonomika.

Lai katru no šiem jautājumiem sakārtotu ir jāīsteno vienkārši vispārzināmi pasākumi. Zināmas lietas, neprasās nekādas plānošanas, un, raugi, 25% no NAP var īstenot teju vai papīrus vien čabinot :) Viss, kas Dombrovskim būtu jāizdara, jāpiegriež kāds budžeta grozījums nacionāļiem, lai tie motivētu Bordānu, un vienkārši jāizlamā partijas biedrs Vilks :)Izskatās pēc eksekūcijas (execution), ne? :)

Gatis Kokins

Mārci, tā nav, ka ierēdņiem "arī ir visvairāk ko zaudēt jaunu Latvijas neveiksmju gadījumā". Visvairāk jaunu neveiksmju gadījumā zaudēs "cilvēks parastais". Un tad viņš ies pie vēlēšanu urnām un nevis mainīs ierēdņus, bet mainīs tos politiķus, kas valsts attīstības idejas neieinteresēti ir uzticējuši ģenerēt birokrātiem, kuru sūtība ir tieši otrāda - īstenot politiķu idejas.

Gatis Kokins

Aldi, tavs priekšlikums "Dombrovskim būtu jāpiegriež kāds budžeta grozījums nacionāļiem, lai tie motivētu Bordānu" tad sakārtotu uzņēmējdarbības juridisko vidi? No savas neilgās pieredzes TM varu apgalvot, ka šī ministrija par uzņēmējiem labprāt padomātu, bet īstā kompetence ir citur - EM, FM. Tiesu efektivitāte - tas gan ir TM lauciņš, un tur progress ir ievērojams (brīnos, ka neviens nelielās). Tā ka par Vilka lamāšanu - jau siltāk:)

Verify your Comment

Previewing your Comment

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been posted. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Post a comment

Your Information

(Name and email address are required. Email address will not be displayed with the comment.)