« Sarunai ar vēlētāju ir jābūt konstruktīvai un nepārtrauktai | Main | Jauni plakāti: "nežēlastībā kritušais" Štokijs un "dedzinātājs" Krūmiņš »

01 November 2011

Comments

Feed You can follow this conversation by subscribing to the comment feed for this post.

The comments to this entry are closed.