« Matemātiskās analīzes analīze | Main | Sarunai ar vēlētāju ir jābūt konstruktīvai un nepārtrauktai »

01 October 2011

Comments

Feed You can follow this conversation by subscribing to the comment feed for this post.

The comments to this entry are closed.