« Tweets Jul 2010 | Main | Tweets Aug 2010 »

13 August 2010

Comments

Feed You can follow this conversation by subscribing to the comment feed for this post.

Dace

Nedot kukuļus ir brīnišķīgi, bet ko tad, ja no šīs aploksnītes ārsta kabatā ir atkarīga jūsu tuvinieka veselība vai, nedod Dievs, pat dzīvība?

MartinsZB

@Dace - šādi var attaisnot jebko! Ja neiedošu policistam piecīti, uzliks lielo sodu un bērniem nebūs ko ēst... Bet ja neviens nedos aploksnītes, kas notiks? Ārsti, policisti apvainosies un nestrādās?
Neesmu devis kukuļus jau ļoti ilgi, lepojos ar to un iesaku tā darīt visiem!

Māriņš Štāls

Man nekas nav pret Pilsonisku savienību, bet šis logo ļoti spēcīgi izskatās pēc kāda no PS logo variantiem. Diemžēl priekšvēlēšanu laikā rodas aizdomu ēna par aģitāciju. Principā inciatīvu es atbalstu un ja kāds profesionāls zīmolu meistars pieķertos šīs idejas realizācijai, tad es kaut kur piestiprinātu šādu logo. Varbūt varētu lietot tos pašus auseklīšus, kā simbolu, ka cilvēks vēl jo projām tic savai valstij.

Piekrītu Dacei, ka daži cilvēki ir nesakārtotās sistēmas un ēnu ekonomikas ķīlnieki viņiem ir jāievēro pastāvošā kārtība.

Gatis Kokins

Mārtiņ, piedāvā alternatīvu grafisko dizainu! Piemēram: @AldisGreitans

Aizsadomājos par @GatisKokins pēdējo blogu. Kur var dabūt uzlīmi, kurā uz zila fona attēlots sudraba grifs ar zobenu? Manifestēšos.

Dace

Martin, starp citu, tieši tā - ārsti apvainojas un nestrādā. Cilvēks guļ slimnīcā, bet viņu neārstē, neizmeklē, vispār nenāk klāt... Toties tiklīdz atklāti vai ar mājieniem prasītā aploksne kabatā, tā viss sāk notikt.
Lai cik ļoti tas man riebtos, visi principi nobāl pie robežas, kur runa ir par mana tuvinieka dzīvību, jo citas izejas nav.
Varbūt vajadzētu sākt otrādi - izdalīt uzlīmes visiem ārstiem utt., kuri neņem kukuļus. Iedomājieties uzlīmi ES NEŅEMU KUKUĻUS, ko?

Andris

Trāpīgs komentārs par PS. Lai arī šos atbalstu, domāju,ka 3 zvaigznes strādātu pretējā virzienā un nesasniegtu Kokina k-ga mērķi. Iniciatīva laba un vajadzīga.

Andris

5 Iedošanu ārstam, kad karājas mātes vārgā sirds uz diega, varētu tikt traktēta kā galējā nepieciešamība. 5 došana policistam, mēģinot izvairīties no 3 soda punktiem - negodība un rīcība pretēji krietna pilsoņa principiem.

Normunds

Mana auto uz rāmīša ir uzraksts Latweetis gotiskajā šriftā. Tā ir mana atbilde žorža lentītēm un rossija uzrakstiem.

bet doma laba. jāpadomā vai nevar uz auto uzlikt uzrakstu - piecīšus nedodu :)

Māriņš Štāls

Es pirms nēdēļas mēģināju cilvēkus uzaicināt twitterī pievienoties uzsaukumam (Arī es turpmāk #prasisuceku), lai vienmēr prasa čeku - atsaucās viens cilvēks.

Šeit es plašāk uzrakstīju, kā es nonācu līdz secinājumam, ka šāda iniciatīva būtu nepieciešama:
http://martins.stals.lv/bezzobaina-cina-ar-enu-ekonomiku/

Kaut kādā veidā cilvēkiem vajadzētu saprast, ka dot kukuļus, nemaksāt nodokļus un nepiedalīties vēlēšanās vairs nav modē, bet kā lai to izdara bez Stendzinieka :)

Gatis Kokins

Mārtiņ, "prasīšu čeku" ir teicams ierosinājums "Pilsoņa" apsolījumu sarakstam. Un taisnība - bez promocijas neiztikt! Tiesa, nez vai Stendža ir vienīgais. Pie tam, viņš ir tāds tipisks antiintelektuālis...

Tavs blogs arī ir lielisks! Paldies!

Vita

Pievienoju ceturto punktu: NEKLUSĒ! Raksti atbildīgajai institūcijai iesniegumu! Iesaki! Jautā! Pieprasi! Atteikuma gadījumā pieprasi argumentētu pamatojumu un vērsies augstākstāvošā institūcijā.

Māriņš Štāls

Ja sarakstu papildina, tad var pieminēt sociālo atbildību. Arī rūpes par vidi, bet Latvija uz pasaules fona šajā ziņā pagaidām izskatās diezgan labi, bet tieši tādēļ nedrīkst zaudēt modrību.

Paldies tiem, kas atbalsta #prasisuceku iniciatīvu. Ja to sāktu izjust pakalpojumu sniedzēji un tirgotāji, tad viņi sāktu risināt problēmas pareizā veidā - runājot ar valdību par nepieciešamajām izmaiņām, nevis baidītos iepīkstēties, jo pašiem jau nav sirdzapziņa tīra.

Starpcitu, ātrumā nevarēju atrast vai pakalpojumu sniedzējiem ir sava apvienība? Pie kā viņi griežas, ja viņiem ir kādi jautājumi risināmi?

RolisSakne


Ierosinājums; maksāsim paši VISUS nodokļus un aicināsim to izdarīt vismaz 2 savus paziņas!

Jūs taču pazīstat Štokenberga un Ošleja kungus, Gati?

Liekulības tirgus!

Gatis Kokins

RolisSakne, protams, ka pazīstu gan Štokiju, gan Ošleju. Pazīstu kā godīgas nodokļu maksāšanas aizstāvjus.
Jums ir ziņas par viņu nenomaksātiem nodokļiem? Tā būtu teicama mācība pirms vēlēšanām! Noteikti dodaties uz KNAB un ziņojiet, arī tā jūs varat būt labs pilsonis!

Vita

Man trūkst ticības budžeta izlietojumam. Kā iedomājos tās milzīgās algas dažādiem ielikteņiem...

Normunds

Geez Vita, tā ir muļķīgākā atruna pasaulē. tas noved pie sekojoša secinājuma: tāpēc, ka es neticu, es darīšu tieši tāpat kā tie, kam es neticu.

kāda jēga ir sevi nolikt uz tik zema plaukta?

Account Deleted

iesaku silti padomāt arī par to, kā tā uzlīme izskatās. Ar ideju vien būs par maz. Šajā patēriņa laikmetā ir svarīgs arī iepakojums - aizraujošs, iedvesmojošs, dzīvespriecīgs, pievilcīgs dizains. Ja arī ideja patiktu, domāju, ka dizains daudzus aizbiedēs :)

RolisSakne

Kokina kungs, ir atšķirība vai pazīstat Štokiju un Ošleju kā godīgas nodokļu maksāšanas aizstāvjus, vai kā GODĪGUS NODOKĻU MAKSĀTĀJUS!

Pajautājiet, ko Štokijs domā par šo neveiksmīgo burbuļpūtienu: http://ej.uz/4zw

Un ko Ošlejs par šo citātu no Dienas: Valsts ieņēmumu dienesta (VID) dati atklāj, ka maija sākumā "Primekss" ar 339 000 latu parādu bija lielāko nodokļu parādnieku sarakstā.

Gatis Kokins

RotisSakne, tagad saprotu jūsu punktu! Tomēr te ir skaidri jānošķir: nevēlēšanās maksāt un nodokļu apiešana no faktiskas uzņēmumu nodokļu maksātnespējas. Cik zinu, "Varavīksnes Namiem" TAPu noraidīja pats VIDs (t.i., valsts nepiekrita uzņēmuma sanācijai caur tiesiskās aizsardzības procesu), bet "Primeksa" gadījumā ir panākta vienošanās ar kreditoriem un mēs visi ceram, ka innovatīvākais LV betona tehnoloģiju pionieris (skat. LV Forbes #1) izkļūs no krīzes un nomaksās visus nodokļu parādus līdz santīmam.

Gatis Kokins

Ansi, visas cerības uz tevi! Iesūti gatis@kokins.com tādu, lai nav old school!

Uvis Toms

Dizains vienmēr ir pilnveidojams (pat kolas pudeli modernizē :)), bet ideja patiesi laba. sarakstā lūdzu atzīmē vēl vienu auto.

Matīss

Šis ir labs - Gati, gaidu uzlīmes gala versiju un piesakos uz 10:)

Matīss

Jā - starp citu ārstu ieinteresētības paaugstināšanai labi noder veselības apdrošināšana - ja tāda būtu katram LV iedzīvotājam, lietas būtu sakarīgākas...

Verify your Comment

Previewing your Comment

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been posted. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Post a comment

Your Information

(Name and email address are required. Email address will not be displayed with the comment.)