« Tweets Apr 2010 | Main | Tweets May 2010 »

12 May 2010

Comments

Feed You can follow this conversation by subscribing to the comment feed for this post.

Matīss

šoreiz neko neteikšu - tikai - man prieks,ka cilvēki tik strauji mainās :) (par Štokenberga k-gu)

Garancha

Retorika:
- Labi, skaidrs, ka ir slikti. Kam tagad viegli, kam sūdzēsies?
- Samazināt, nesamazināt, aizstāvēt, pretoties ...
- Kādi tad ir konkrēti priekšlikumi darbiem un lietām, kas radītu pievienoto vērtību?
- Taupīga dzīvošana nerada jaunus ienākumus!
- Jā, pensionāri arī ir cilvēki, bet vai tad viņus pabaros humanitāro priekšmetu radītā armija?
- Kad sāks plānot budžetu pēc iespējām un mērķiem nevis pēc vēdera tiesas?

Pēteris

...Budžetu ir grāvuši zagļi, kampēji un šķērdētāji...

Man tas izklausās pēc "vicināšanās ar dūrēm pēc kautiņa". Kur Jūs cienītie SCP bijāt, kad valsts budžets tika laupīts? Vai Jūs tagad tik uz Latviju atbraucāt? Man nezin kāpēc gribās teikt, ka:
1) netikāt laisti pie kases. Ja tiktu klāt - uzbūvētu divas "gaismas pilis",
2) vai arī pie kaut kā jau tikāt, bet tik pie tā, kas palika pēc "lielajiem bara vadoņiem"...

Gatis Kokins

Pēteri, nav tiesa, ka SCP neko nedarīja.
Mēs organizējām parakstu vākšanu par referenduma ierosināšanu, kas garantē taisnīgus minimālās pensijas apjomus. Lai arī referendumā par šādiem likuma grozījumiem sabiedrība nenobalsoja, valdošā koalīcija bija spiesta piekāpties, kā minēts šī paša ieraksta pirmajā punktā.
Tāpat SCP sasauca mītiņu 2009. gada 13. janvārī Doma laukumā. Uz protesta mītiņu, lai Valsts prezidentam pieprasītu Saeimas atlaišanu, kā arī taisnīgas, profesionālas un godīgas valsts pārvaldes ieviešanu atnāca ap 10 000 cilvēku.
Par laišanu "pie siles". Divi SCP deputāti (Štokenbergs un Pabriks) jau atradās "pie siles" kā TP biedri un ministri, taču neklusēja par nelikumībām un tika no TP izslēgti.
Atšķirībā no "kampēju" partijām, kas rūpīgi seko vēlētāju konjunktūras "politiskajai dienaskārtībai", SCP nebaidās paust sabiedrībā nepopulāras, bet nepieciešamas domas. Tas neveicina partijas reitingu pieaugumu, bet ar laiku izrādās patiesas. Tādas ir arī Jāņa Ošleja idejas.
Mēs vairāk esam domnīca, nevis deputāta krēslu kārojošu cilvēku apvienība. Jaunas idejas - tā ir SCP loma Vienotībā.

Pēteris

Cienītais Gati,
Tā vien liekās, ka SCP biedriem vēsture sākas no 2008/2009 gada... :)

Gatis Kokins

Pēteri, SCP patiešām tika dibināta nesen - 2008. gada 6. septembrī, un - izņemot Saeimas deputātus - tajā vairums ir politikā jaunas sejas. http://www.diena.lv/lat/politics/politika/partijas-sabiedriba-citai-politikai-dibinataju-vidu-ari-ingrida-meierovica-zaklina-cinovska-bijusie-tp-biedri

Pēteris

Gati, kā jau pats zini, Latvijā "politikas", "politiķu" un "jaunas sejas politikā" nav... ir tikai dažādi biznesa interešu grupējumi, kuriem sabiedrība ir "pie vienas vietas", jeb nē - tā ir "cērpamā aita".
Piedod, bet tā saucamās "politikā jaunās sejas" man visas zināmas kā pelēkie bandinieki un peškas no citiem pasākumiem...

Gatis Kokins

Nē, Pēteri, nevaru piekrist, ka partijas ir "tikai dažādi biznesa interešu grupējumi"! Atnāc uz kādu SCP pasākumu un pārliecinies pats, ka es nemeloju! Vai vēl labāk - iesaisties un bloķē atsevišķu [iespējami] savtīgu indivīdu darbību! Vai, ja pēc būtības esi nacionālkonservatīvāks - stājies PS! Ja anarhists un kreiss - meklē "Nezinu. Neesmu izlēmis." aktīvistus, piemēram @verners vai @Knoks. Ja esi īstens ultralabējais - dodies uz JL un diskutē ar @j_puce par indivīda iespēju attīstīšanu. Pašlaik patiesu iespēju izpausties politikā ir ļoti daudz!

Andrejs

Mazliet novirzoties no virsraksta tēmas, gribētu uzzināt kādu detalizētu un iztirzātu viedokli par abiem Latvijas jaunajiem dižvīriem - Andri un Aināru. Kāpēc viņi šobrīd trako kā neēdušas hiēnas? Kāpēc viņi sevi sludina par otro Ulmani, ja no pašiem ož pēc smagas korupcijas un afēru krimināllietām? Kā var 20 gadus būt politikā un tagad solīt visīstākos zelta kalnus, vai tad tiešām Latvijas vēlētājs ir tāds pajoliņš?
Par Aināra ekonomisko programmu nerunāsim vispār, pat izmācoties tikai vidusskolas biznesa ekonomiskos pamatus, ir jāapšauba viņa vēlētāja spēju draudzēties ar veselo saprātu vai pat iespējamo pieskaitāmību. Vienīgais, ar ko lepojās Andris, ir kaut kāds bezdeficīta budžets 9X. gadā. Tas taču nav nekāds ekonomisks sasniegums, vien tīri matemātisks budžeta balanss, kurš pats par sevi daudz neizsaka.
Vai varētu nākošajās diskusijās analizēt viņu ekonomiskās programmas, iepriekšējos veikumus, nākotnes perspektīvas? Trūkst saturīgas un kompetentas diskusijas par šādiem politiskajiem spēkiem, kuri sevi piesaka skaļi bet darbojās klusi..

Verify your Comment

Previewing your Comment

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been posted. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Post a comment

Your Information

(Name and email address are required. Email address will not be displayed with the comment.)