« Cept rudzu maizi, ne Staļina kūku! | Main | Lattelecom spožums un posts »

25 November 2009

Comments

Feed You can follow this conversation by subscribing to the comment feed for this post.

Uldisb.wordpress.com

Prieks lasīt, cerēsim uz to labāko. :)

Kinzulis

Neizdevīgais jumta līgums bloga autoram paslīdēja garām nemanot?

Gatis Kokins

Kinzuli, rūpīgi izlasīju jumta līgumu. Tici man, esmu redzējis daudz līgumu; šis ir tiem laikiem ļoti adekvāts līgums:)

Pēteris

Jumta līgums bija OK, tālākā stīvēšanās gan bija garām, jo telekoms būtu labs "kases papildināšanas" avots jebkurai partijai. Tapēc arī katra valdība tur kautko "vārīja" pret CW un vēlāk pret TS.

Par Melngaiļa kā "vizionāra" raksturojumu gan nepiekrītu. Viņam sākumā katra teikuma galā bija "ārpakalpojumi" nevis ātrgaitas internets un tīkla tehnoloģijas. Uz beigām - tikai par telekoma nopirkšanu sev domāja...
Nav ne ārpakalpojumu, ne buy-outs.
Gulbis kā vadītājs? ... Smiekli jau nāca, kā trešās vietas ieguvējs tiek "ar spalvainu roku" palīdzību iecelts amatā :)

Gatis Kokins

Pēteri, paldies par viedokli! Ja godīgi, es nebūtu tik labs stingras finanšu disciplīnas ieviesējs, kas šajos laikos ir svarīgi katram uzņēmumam. Pēc dabas esmu vairāk attīstītājs. Tā ka Juris Gulbis izskatās īstajā vietā īstajā laikā.

Pēteris

Gati, finanšu disciplīnu, kontroles sistēmas, SAPu u.c. instrumentus telekomā ieviesa "zviedru-somu" laikos, droši vien nojaut - kamdēļ... :) Vnk, visādu "krāsu" pārstāvji būtu izzaguši visu.
Tā ka Gulbis uz visu gatavu atnāca.
Bet uz finanšu rādītājiem labāk paskaties uzmanīgi - window-dressing ir dažu labu specialitāte.

Gatis Kokins

thnx, Pēteri!

Valdisosins

Apsveicu, Gati! Prieks par panākumu, un ceru, ka spēsi izrullēt kompānijas intereses starp politiskajiem cinīšiem!

ragga

Apsveicu, veiksmes.

6. vieta pasaulee broadbandaa protams ir vareni. Bet kaa ar laukiem, kur vietaam joprojaam ir analogaas stacijas un nekaads internets nav iespeejams? Labi atceros, ka saakotneeji LTC bija liigumiskas saistiibas salikt ciparu stacijas visaa LV, bet tad valsts sho pienaakumu LTC zheeliigi "atlaida" (lasi - notirgoja). Vai Latvija sastaav tikai no Riigas?

Gatis Kokins

Ragga, paldies par viedokli, izpētīšu šīs vēsturiskās attiecības. Tomēr nākotnē balss telefonija - vai analogā, vai ciparu formā - ies vienīgi mazumā (īstenībā, tas notiek jau tagad!). To aizstās mobilie telefoni un IP telefonija / Skype. Tāpēc pareizs un uz nākotni vērsts jautājums būtu par interneta pieejamību laukos. Tur Lattelecom ir labs piedāvājums, cerams, nākotnē WiMAX vai LTE tehnoloģijas dos papildus iespējas!

Verify your Comment

Previewing your Comment

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been posted. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Post a comment

Your Information

(Name and email address are required. Email address will not be displayed with the comment.)