« Nolaiž galonu asiņu, kamēr dietologi strīdās | Main | Tweets Oct 2009 »

30 October 2009

Comments

Feed You can follow this conversation by subscribing to the comment feed for this post.

Sveika

Tas tā pēc, ka jūsu, liberāļos, ir vairāk nihilisma, piesardzības un tieksmes apvainoties, nekā pārējiem normāliem cilvēciņiem.

Normālie - tie ir mēs, "stulba tauta".

Gatis Kokins

Dusmīgi rūkts, Sveika! "Vidējā tauta" parasti grūtos laikos, patiešām, ir vairāk konservatīva. Tiesa, es to nevērtēju kā stulbumu. Tā, iespējams, ir pārprasta pašaizsardzība. Katram jau ir tiesības uz suverēnu viedokli:)

The comments to this entry are closed.