« Par barjerām līdzcilvēku aizceļošanai no Latvijas | Main | Kāpēc mēs, liberāļi, noraidoši attiecamies pret "jaunatklāto" VADOŅA ideju? »

26 October 2009

Comments

Feed You can follow this conversation by subscribing to the comment feed for this post.

The comments to this entry are closed.