« Tweets May 2009 | Main | Naudas ietekme uz rīdzinieka smadzeni »

01 June 2009

Comments

Feed You can follow this conversation by subscribing to the comment feed for this post.

Gvido

Šis gabals bija spēcīgs un pārdomas rosinošs.

Reinis

Vai no tā gadījumā neizriet, ka bankām vairs nav jēgas būt privātiem uzņēmumiem, bet tās ar laiku visas kļūs par valsts kontrolē esošām iestādēm? Vai, ejot vēl tālāk - ka izveidosies viena vai dažas lielas starptautiskas organizācijas (finanšu ANO) ar funkcijām, kuras šobrīd pilda bankas? Jo arī mazām valstīm radīsies tie paši riski, kas atsevišķām bankām.

Gatis Kokins

Reini, es to nezinu. Iespējams, ka tev ir taisnība. Bet sajūta, ka esam kvalitatīvu izmaiņu priekšvakarā, ir stabila. Otrs scenārijs ir attālināšanās no "atvasinātās ekonomikas" caur stingrāku uzraudzību, nodrošinot ievērojamu "deleveraging". Trešais scenārijs ir ierobežot ne tikai dominanci (kontrolējot tirgus daļu ar antimonopola likumiem), bet arī absolūto izmēru - lai neviens uzņēmums nebūtu "too big to fail". Šo scenāriju ASV pašlaik atbalsta arī ūberlabējais Grīnspens.

Zigurds Zakis

Viens no pārliecinoši labākajiem un saturīgākajiem rakstiem un blogu ierakstiem par ekonomiku, kāds pēdējā laikā latviešu valodā lasīts.

Pirmajās dienās pēc šī ieraksta izlasīšanas un pārlasīšnas mani pavadīja doma, vai un kā ari uz valstīm ir attiecināms "too big to fail" princips.

Bet šorīt pastkastē bija jaunais "Harvard Business Review", kurā viena no ierakstā pieminētajām tēmām ("Too big too fail") un no tās izrietošā valsts (lasi regulēšanas) lomas palieināšanās apspēlēta no sistēmdinamikas un enerģētikas alegoriju skatu punkta nelielā esejā: "Too big to fail? Too big to exist":

http://hbr.harvardbusiness.org/2009/06/too-big-to-fail-how-about-too-big-to-exist/ar/1

Virkne spilgtu metaforu un salīdzinājumu, kas papildina un attīsta šeit rakstīto.

Gatis Kokins

Paldies, Zigi, par vērtējumu! Arī HBR raksts ir zīmīgi labs un par to pašu.

Mana ieraksta kontekstā - neatvasinātajā ekonomikā arī sistēmiskas krīzes gadījumā uzņēmumiem galvenokārt pietika ar kapitālu kā buferi. Tas nozīmē, ka lielāko "sāpi" uzņēmās kapitālisti. Atvasinātajā ekonomikā uzņēmumu zaudējumi ir tik lieli, ka pie sistēmiskām krīzēm zaudē kreditori un valstij jāiejaucas, lai ekonomiku pasargātu no kolapsa.

Jautājums: vai nākotnē jākontrolē izmērs? Vai sviras efekts (leverage)? Kā to izdarīt? Bāzele II vismaz banku regulācijā mēģina iet tālāk par primitīvo formulu: svērtie aktīvi / svērtais kapitāls. Ir jāmaina uzņēmuma kapitāla koncepts (padarot to dinamiskāku), vajadzīgs cits kapitāla pietiekamības (CAR) aprēķins, vairāk lietojot "value at risk" pieeju...

Bet vai kapitāls vispār var glābt modernās sistēmiskās krīzes apstākļos? Varbūt jādomā par kapitāla zaudēšanas riska apdrošināšanu kā papildinājumu kapitālam? Varbūt nākotne ir pilnsabiedrībās?

Bet, līdzīgi kā tu drosmīgi apgalvo, ka masu mēdiji ir miruši, kāds traks ģeķis (ar ko es negribētu būt pazīstams) var iesaukties - kapitālisms vairs nestrādā!

Murins

Jaatzime ari LTCM krize, kas ari bija negaidita. Var piekrist sociologam Makenzi, atvasinata ekonomika funkcione ka performativa - to netik daudz uztur kadi "ekonikas dabas likumi", cik pashu dalibnieku riciba.

http://www.ssu.ssc.ed.ac.uk/pubs/Mackenzie_millo.pdf

Japeta LTCM krizi no soc. atro. perspektivas jaunu finanshu pakalpojumu sniedzeji atgadina vien burvju lomu dazadas senas kopienas - Neviens isti nesaprot ka tas darbojas, bet kamer darbojas ir "dievu". Black un Scholes (un jau citas) formula liela bija finansu dievs. Ja ta rupigi to analize - tur is shis tas no shamaisma

Par "Too Big to Fail": Tapat bija 80 gados. Valdiba izglaba bankas, radot pieredzi, ka ja tu esi pietiekami liels tu vari iegut tikai riska ieguvumus, bet zaudejumus uznemsies kads valsts. Tas rada izkroplotas ricibas strategijas tirgu.

Gatis Kokins

Nedomāju, ka atvasinātas ekonomikas izaicinājumu nosaka kāds tirgus misticisms. Black-Sholes-Merton diferenciālvienādojuma uzrakstīšana 1973. gadā demistificēja opciju tirgu tāpat kā Kulona likums 1785.gadā demistificēja matus sasliešanos ķemmējot.

Problēma ir uzņēmumu un tirgus stabilitātē. Tiklīdz cena un tādejādi arī peļņa kļūst atkarīga nevis no funkcijas:
w(t),
bet no šīs funkcijas izmaiņas laikā:
dw(t)/dt,
var ievērojami nopelnīt. Vai astronomiski zaudēt.

Kaut vai tāpēc, ka ja:
w(t)=const,
tad:
dw(t)/dt=0.

Atvasinātai ekonomikai kā AirFrance lidmašīnai - apstāšanās debesīs negaisa vidū nozīmē nāvi.

Pie tam, atšķirībā no 1973. gada, kad atvasinātā ekonomika bija novērojama vien CBOE biržā, mūsdienās atvasināts ir teju viss.

Paldies par hipersiti! Ļoti interesants raksts.

Tedis

Gan jau atvasinātos instrumentus ierobežos liekot pāradrošināt ar kapitālu nesegto risku. Līdzīgi kā to jau samērā sen dara apdrošinātāji.
Manuprāt daudz lielāka problēma ir iespēja strukturētajos instrumentos sapakot nezināmas kvalitātes aktīvus. Ja CDO (collateral-debt-obligation) portfelī sapako 1000 kredītus un CDO piešķir augstāku reitingu par vidēji svērto kredītportfeļa reitingu, tā ir bezkaunīga riska slēpšana. Un tam pa virsu vēl sub-prime kredītbrokeru datu "uzlabošana" dzenoties pēc komisijām.
Laikam būs jāpiekrīt Grīnspenam, ka cilvēki, kā tas "pēkšņi" noskaidrojās pēc burbuļa plīšanas, ir neticami alkatīgi un vieglprātīgi. Protams, viņa naivums neattaisno bezdarbību burbuļa blīšanas laikā.

Gatis Kokins

Tedi, nezinu vai pārapdrosināšana te var līdzēt. Atvasināto instrumentu tirgus cenas izmaiņas var būt tik straujas, ka arī CAR=80% var nenosegt zaudējumus. Savukārt CDO reitinga pieaugums ir sekas matemātiskai risku analīzei, pieņemot, ka ir spēkā varbūtību normālais sadalījums. Bet tad parādās kāds black swan un nodemonstrē, ka šeit analoģijas ar bell curve nav nekādas... Piekrītu, ka šī ir netriviāla problēma!

Verify your Comment

Previewing your Comment

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been posted. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Post a comment

Your Information

(Name and email address are required. Email address will not be displayed with the comment.)