My Photo

Twitter posts

  follow me on Twitter
  Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 Unported
  Blog powered by Typepad
  Member since 03/2009

  « Nokaltusī roka | Main | Tweets Jun 2009 »

  08 June 2009

  Comments

  Feed You can follow this conversation by subscribing to the comment feed for this post.

  uga

  manuprāt, kas pietrūkst SCP - iesaistes. vajag iesaistīt vairāk cilvēku.
  es mēģināju iesaistīties, bet sanāca kaut kā diez gan neorganizēti un es vairs nemēģinu... turklāt, tā bija manis paša iniciatīva. lai arī pazīstu vairākus partijā, mani nav mēģinājuši personiski uzrunāt/iesaistīt. bet vajadzētu.
  iesaiste vispār ir visu latvijas partiju problēma. jaunajam laikam to izdevās tikai uz pirmajām vēlēšanām. pirmie, kas to atrisinās un panāks, ka cilvēki iesaistas arī pēc vēlēšanām un arī uz nākošajām, varētu tiešām kaut ko sasniegt.
  tad arī biedru naudas un citi maksājumi būs lielāki, brīvprātīgo vairāk. rezultāti labāki utt.

  Gatis Kokins

  piekrītu, uga! ir pagrūti plesties dziļumā un plašumā vienlīdz veiksmīgi, bet vajag - jo oligarhu nefinansētai partijai spēks ir biedros.

  gudirs

  rīgā manuprāt kļūda bija fokusēties uz loskutovu (acīmredzot ar cerību uz 'lietussargu' rezonansi). būtu cits līderis, štokijs (kaut gan šķēles asociāciju risks) vai Gatis pats, varbūt būtu interesantāk...

  Gatis Kokins

  Piekrītu, gudir, ka Loskutovu "vienu" atstāt nevajadzēja, vajadzēja likt tandēmā ar kādu "pozitīvo Šleseru". Savukārt, Štokijs, piedaloties Rīgā, būtu izlēcis no Saeimas, kur viņa vietā iesēstos TP deputāts..

  Nauris

  Es domaju ka tagad būtu aktīvāk jāizplata SCP kā brends sabiedrībā...

  caumala

  Vai nevar būt tā, ka viena daļa vēlētāju sajauca SCP ar PS? Un izvēlējās nobalsot par skaļākajiem?

  Jānis M. Skuja, dep. kandid. no PS

  Tagad pēc vēlēšanām ir jāsanak kopā PS un SCP lai Rīgas Domes darbā iekļautu spēcīgakos un spējīgākos no SCP. Piekrītu arī iepriekš teiktajiem, vairāk jāiet tautiņās un jābūt proaktīviem.
  Izbrīna arī kāds gadījums kad velēšanu iecirknī neiedeva SCP sarakstu, tik pēc jautājuma "a kur SCP saraksts" tas tika iedots...

  Fedja

  Piekrīt Ugam. No savas puses - lai arī scp man uz doto brīdi ir vissimpātiskākais politiskais spēks, pilnīgi nesaprotu, kā varu iestāties, pieslēgties un piedalīties. Un ja Gatis būtu priekšā arī būtu labāk, Štokijs neliekas tik uzticams sabiedrības interesēm - pretējā gadījumā sen jau būtu no TP notinies, un tie viņu vēl pataisīja par tādu apkārtskraidītāju.

  Gatis Kokins

  Fedja, nāc uz Jaunielu 13, zvani 67223001, meklē Zandu un iesaisties. Nekādas mafijas, tīra meritokrātija. Ar Šokiju, domāju, viss ir kārtībā, vnk, iespējams, viņš ir par inteliģentu uz tanka bļāvvVVvvēja lomai. Es arī nekur neesmu zudis.

  Verify your Comment

  Previewing your Comment

  This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

  Working...
  Your comment could not be posted. Error type:
  Your comment has been posted. Post another comment

  The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

  As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

  Having trouble reading this image? View an alternate.

  Working...

  Post a comment

  Your Information

  (Name and email address are required. Email address will not be displayed with the comment.)