Piekrītu, ka ir jārod risinājumi lielākai dažādu Eiropas sabiedrisko mediju un Eiropas valodu klātbūtnei Latvijas informatīvajā un kultūrtelpā. Tomēr tas ir jāveic ar piemērotiem instrumentiem, ko iespējams rast, lēmumu pieņēmējiem rīkojoties pārdomāti.

Ir saprotamas un cienāmas Valda Krastiņa kunga un Dagmāras Beitneres-Le Gallas kundzes rūpes par kvalitatīvas informācijas un izklaides pieejamību televīzijā, tostarp, Latvijas frankofonajai sabiedrībai. Ir jārod risinājumi Eiropas sabiedrisko mediju un valodu dažādībai Latvijā. Uzskatu, ka problēma ir jārisina ar piemērotiem instrumentiem, un tādus ir iespējams atrast un pielietot, lēmumu pieņēmējiem rīkojoties pārdomāti, mērķtiecīgi un konsekventi. Piemēram, nodrošinot sabiedrības interesēm atbilstīgu paplašinātu tā saukto "bezmaksas kanālu paku", kas brīvi pieejama Virszemes TV apraidē un secīgi – visu kabeļtīklu abonentiem. Līdz ar to – visā valstī un pēc iespējas plašākajam valsts iedzīvotāju lokam, kas skatās televīziju. Esmu pārliecināts, ka to iespējams panākt.

"Lattelecom" ir brīvas konkurences apstākļos strādājošs komercuzņēmums, kuru Latvijas valsts pārvalda kopā ar privāto partneri – lielāko Ziemeļeiropas telekomunikāciju koncernu "Telia Company". Uzņēmums tiek pārvaldīts sekmīgi – to pierāda gan tā pēdējos gados pieaugošā vērtība un īpašniekiem ik gadu izmaksātās dividendes, gan augsti novērtētā korporatīvās pārvaldības sistēma, gan devums Latvijas tautsaimniecības un IKT nozares attīstībai – Latvija ir pasaules interneta lielvalsts, IKT ir trešā lielākā eksporta nozare valstī un Lattelecom televīzijas pakalpojumi ir mūsdienīgākie ne tikai Baltijas reģionā.

Nu jau vairākus gadus "Lattelecom" sniedz savu artavu mediju satura veidošanā latviešu valodā ar pašu veidotām TV programmām – "360TV" un "STV Pirmā!" kanāliem, kā arī īpašiem notikumiem izveidotiem Dziesmu svētku, Positivus, Latvijas Nacionālās operas un baleta, Lattelecom Rīgas maratona t.s. pop-up kanāliem.

Šos sasniegumus izdevies gūt tādēļ, ka Lattelecom vienmēr pārvaldīts racionāli un saimnieciski, ievērojot abu īpašnieku kopīgās vērtības, intereses, savstarpējās saistības un korporatīvās sociālās atbildības standartus. To nevajadzētu izpostīt.

Valstij ir labas iespējas ar likumu palīdzību noteikt uzvedības pienākumus vienlīdzīgi visiem televīzijas pakalpojumu sniedzējiem. Piemēram – no šī gada 1. jūlija stājas spēkā pienākums nodrošināt vismaz četrus Latvijā un Eiropas Savienībā veidotus obligāti retranslējamus TV kanālus latviešu vai Eiropas Savienības dalībvalsts valodā, kas ir pieejami visiem abonentiem. Lattelecom eksperti sniedza atbalstu šāda regulējuma izstrādē, uzņēmums to atbalsta, apņemas godprātīgi pildīt. Mēs protams arī sagaidām, ka uzraugošās iestādes gādās, ka šo pienākumu ievēro arī visi pārējie pakalpojumu sniedzēji.

Vienlaikus valstij un neatkarīgajam regulatoram – Nacionālajai elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomei (NEPLP) – jau tagad ir iespēja paplašināt visiem televīzijas skatītājiem pieejamo programmu klāstu, piemēram, ar Eiropas Savienības valstu sabiedrisko mediju programmām. Likums nosaka pienākumu visiem kabeļtelevīzijas operatoriem visiem saviem abonentiem nodrošināt ēterā brīvi pieejamās televīzijas programmas. Pašlaik tādas ir 5 – divas sabiedriskās televīzijas programmas (LTV1 un LTV7), kā arī 3 privātie TV kanāli, kas saņem valsts subsīdijas (Rīga TV24, ReTV un Sportacentrs). Starp citu - aicinu ikkatru pārliecināties, vai TV operators piedāvā šīs programmas, un, ja tās nav pieejamas – aicināt NEPLP to nodrošināt! Likums paredz, ka valstij pilnībā piederošais un neprivatizējamais uzņēmums Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs (LVRTC) nodrošina NEPLP apstiprinātā sarakstā iekļauto TV programmu bezmaksas virszemes apraidi. Pieņemot lēmumu paplašināt brīvi pieejamo programmu klāstu, tās tūdaļ automātiski kļūtu pieejamas visiem kabeļtelevīziju abonentiem, tostarp - Lattelecom klientiem. Tātad – lielākajai daļai Latvijas sabiedrības.

Ierosinu mērķtiecīgi turpināt jau pirms vairākiem gadiem aizsākto diskusiju par LVRTC nodrošinātās "bezmaksas kanālu pakas" paplašināšanu un satura kvalitātes stiprināšanu, iekļaujot tajā BBC World, France2 vai citus kvalitatīvus Eiropas sabiedrisko mediju un ziņu TV kanālus. "Lattelecom" ir gatavs sniegt uzņēmuma ekspertu atbalstu risinājuma meklējumos.

Pieredze liecina, ka, darbojoties saskanīgi un racionāli, ir iespējams sasniegt izcilus un valstiski svarīgus rezultātus arī nepārkāpjot sekmīgas komercdarbības principus.